Gebeurtenissen door de jaren heen

Uiterst droog voorjaar 2017


  De huidige uitzonderlijk droge periode die onze streken nu doormaken is al enkele weken het meest aan bod komende gespreksonderwerp bij de mensen en bij de land- en tuinbouwers in het bijzonder. Zeker nu ook veel regenwaterputten en grondwaterputten uitgedroogd blijken te zijn, er meer en meer ook sprake is van het beperken van het gebruik van leidingwater en er de komende dagen, althans volgens de huidige weersvoorspellingen, ook nog steeds geen sprake is van neerslag is het wel eens nuttig om te zien en te weten hoe de neerslaggegevens er specifiek voor Herne uitzien.

Mede dankzij zijn dagelijks monnikenwerk wist de - voor onze streek - KMI-erkende weerwaarnemer uit de Pausleenstraat alles fijn op een rijtje te zetten. En daar komen toch enkele verrassende resultaten uit tevoorschijn.

“Gezien de aanhoudende droogte heb ik enkele grafieken gemaakt door de jaren heen”, geeft Luc aan. “De eerste is een grafiek van de gezamenlijke neerslag van de winter en de lente. Hieruit blijkt dat de voorbije periode wel degelijk de droogste periode is sinds jaren. In een tweede grafiek heb ik mij dan beperkt tot alleen de neerslag van de lente. Wat hierbij opvalt is dat de lente van 2011 nog droger was dan de meest recente”. Hieronder enkele grafieken !!


Opmerkelijk zachte winter 2014 !!


De winter 2013 -2014 werd gekenmerkt door dikwijls zeer zacht weer voor de tijd van het jaar. Het is de tweede warmste winter die in Brussel-Ukkel sinds 1833 waargenomen werd. De gemiddelde temperatuur van deze winter bereikte de uitzonderlijke hoge waarde van 6,3 °C; de normale winterwaarde bedraagt slechts 3,6 °C. In december, januari en februari observeerden wij respectievelijk gemiddelde temperaturen van 6,1 °C, 6,1 °C en 6,6 °C, waar de normale waren respectievelijk slechts 3,9 °C, 3,3 °C en 3,7 °C bedragen. Nemen wij hierbij de gemiddelde temperatuur van november van 6,4 °C (normale waarde: 6,8 °C) in acht, dan bekomen wij een opmerkelijke constante in de maandelijkse gemiddelde temperaturen van de laatste 4 maanden.

Ondanks dat de winter 2006 – 20007 de warmste blijft (met een gemiddelde temperatuur van 6,6 °C in Ukkel), heeft deze winter toch een dubbel record wat de minimale dagtemperaturen sinds 1901 betreft, gebroken. Enerzijds bedroeg de laagste temperatuur waargenomen tijdens deze 3 wintermaanden nauwelijks -0,5 °C (12 januari); het vorige record van -1,6 °C dateert uit 1989. Anderzijds werden over het ganse seizoen slechts 3 vorstdagen waargenomen (dagen met een temperatuur die strikt onder 0 °C ligt); het vorige record dateerde uit de winter 1988 – 1989 met 11 dagen.

De zachte temperaturen die wij deze winter hebben meegemaakt, zijn te verklaren door de permanente aanwezigheid van een uitgebreide zone van lage druk gelegen boven het noordelijk bassin van de Atlantische oceaan. Vandaar dat de luchtmassa’s verbonden aan deze depressie en die naar ons land gestuurd werden, meestal uit de sector ZZW kwamen. De zuidelijke oorsprong van deze luchtmassa’s verklaart de aanhoudende zachtheid in onze streken. De nabijheid van deze zones van lage druk verklaart eveneens de uitzonderlijk lage gemiddelde winterse luchtdruk dit jaar in Ukkel van 1009,8 hPa (waarde op zeeniveau) terwijl de normale waarde 1017,2 hPa bedraagt. Deze waarde situeert zich op de tiende plaats in de reeks winterse lage luchtdrukken sinds 1834, het record blijft dat van de winter 1935-1936 met 1005,3 hPa.

In Ukkel was de winterse neerslaghoeveelheid en het aantal neerslagdagen normaal. Wij registreerden met de pluviometer 213,4 mm gedurende 60 neerslagdagen; de normale waarden zijn respectievelijk 220,5 mm in 54,8 dagen. De zachtheid ligt eveneens aan de basis van de afwezigheid van sneeuwval te Ukkel: wij observeerden slechts een maal sneeuw gemengd met regen op 27 januari. Deze winter voegt zich aldus bij de winters 1989-1990 en 2007-2008 waarbij men eveneens slechts een dag met sneeuwval heeft waargenomen.

Tenslotte was de zonneschijnduur zeer abnormaal hoog over het ganse seizoen, dank zij een bijzonder zonnige decembermaand. Wij totaliseerden 217,5 h zonneschijn, terwijl de normale seizoenwaarde slechts 180,5 h bedraagt.


Zondvloed te Herne op 06/07/2012 !!


Op donderdag 5 juli 2012 is er een record aan neerslag opgemeten.

Niet minder dan 50.0 l/m² gedurende 30 min., dit overtreft alle metingen hier in Herne sinds de start in 2008 !! De totale neerslag op donderdag 05/07/2012 kwam op 65.8 l/m² neerslag gevallen in Herne, wat een absoluut record is !!


Koudegolf met een royale 20° onder nul deze winter 2012 !!


Met een piek van - 20,7° aan de grond en een -16° onder thermometerhut swingen ook de minustemperaturen in Herne de laatste dagen de pan uit. Tot op heden hebben we reeds al een 13 dagen onophoudende vriestemperaturen tijdens het einde van januari en de eerste tien dagen in februari. Ik ga er trouwens van uit dat, met de weersvoorspellingen voor de komende dagen, dit jaar alvast toppers zal opleveren zowel naar de minimatemperaturen als naar het aantal vriesdagen toe. “Zo zijn de voorwaarden om te mogen spreken van een koudegolf ruim vervuld”.  Een koudegolf is volgens het KMI een periode van minstens 5 aaneengesloten dagen met vorst. Op minstens drie van deze dagen moeten zowel de dag- als de nachttemperatuur onder het vriespunt blijven.  Zo was de winter van 1942 met in Ukkel 37 opeenvolgende vorstdagen één van de strengste van de eeuw.


De maansverduistering op 15-06-2011 !!


Een maansverduistering doet zich voor wanneer de zon, de aarde en de maan op één lijn staan (met de aarde in het midden). Normaal weerkaatst de maan het licht van de zon naar de aarde, maar tijdens een maansverduistering staat de aarde in de weg en ontvangt de maan geen zonlicht: de maan bevindt zich in de schaduw van de aarde. Het zonlicht dat door de aardatmosfeer dringt is rood, wat een rode gloed op de verduisterde maan kan veroorzaken.

De maan staat in zijn perigeum 19-03-2011 !!


Doordat de maan een elliptische baan om de aarde aflegt, varieert de afstand tussen maan en aarde.

Het punt waar de maan het verst van de aarde afstaat heet "apogeum" (afstand maan-aarde 405.500 km.) en het punt waar de maan het dichtst bij de aarde staat heet "perigeum"   (afstand maan-aarde 363.345 km.) De gemiddelde afstand tussen de aarde tot de maan bedraagt 384.450 km.

Neerslag record !!


Op donderdag 9 september 2010 is er een record aan neerslag opgemeten.

Niet minder dan 56.4 l/m² gedurende 24 uur, dit overtreft alle metingen hier in Herne sinds de start  in 2008 !! Tijdens de 3 zomermaanden (juli, augustus en september) is er zomaar 357,5 l/m² neerslag gevallen in Herne, wat een absoluut record is !!


Zondvloed te Herne !!


Het weekend in november 2010 (12/11 tot 15/11) is er niet minder dan 75.8 l/m² 

water opgemeten in de pluviometer !!                       

Voor meer info kan je surfen naar "Dagelijkse metingen" .

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. © 2009 - 2021 Site Design by Poelaert Luc

Persoonlijke

website !!

Het weerbericht voor vandaag en morgen:

Klik hier !!