Thermometer uitleg

Een woordje uitleg over de thermometerhut


De thermometerhut is volgens bepaalde normen gemaakt: met dubbele jaloezieën en dubbel dak om de temperatuur zo juist mogelijk te meten.


De thermometerhut staat zoals is voorgeschreven met het deurtje naar het noorden, om instraling van de zon te voorkomen.


In deze thermometerhut zitten twee geijkte thermometers waarvan de bovenste de maximumtemperatuur aangeeft en de onderste de minimum temperatuur.Een woordje uitleg over de thermometer :


Thermometers hebben als doel de temperatuur te meten of veranderingen daarvan.

De meest bekende thermometer:

-de glasthermometer:

deze thermometer bevat een vloeistof, meestal kwik.

Deze vloeistof verandert van volume afhankelijk van de temperatuur.

Gaat de temperatuur omhoog, dan zet de vloeistof uit en wordt het volume van de vloeistof ook groter.

Gaat de temperatuur omlaag, dan 'krimpt' de vloeistof.

Als je water kookt, zal het verschil in volume je misschien niet opvallen,

maar in een thermometer zit een groot reservoir en een smal buisje, waardoor de verandering wel opvalt.


In zo'n thermometer wordt kwik gebruikt in plaats van bijvoorbeeld water.

Maar waarom? Water zou bijvoorbeeld geen temperaturen onder de 0°C kunnen meten,

omdat het dan bevriest!

Ook zou het geen temperaturen boven de 100°C kunnen meten,

omdat het water dan gaat koken!

Daarom is gekozen voor kwik.


De minimumthermometer :

 

Met de minimumthermometer wordt de laagste temperatuur 

binnen een bepaald tijdsinterval, in het algemeen 1dag, gemeten.

De minimumthermometer is met alcohol gevuld;


"Experimenterend met materialen kunnen heel vreemde vloeistofthermometers worden gemaakt:

als men een vloeistof met een lage uitzettingscoëfficiënt insluit in een buis met een hoge uitzettingscoëfficiënt,

kan men hiermee zelfs een thermometer maken waarvan de vloeistofkolom daalt als de temperatuur stijgt".


In het capillair bevindt zich in de alcohol een glazen stift die bij een

dalende temperatuur door de oppervlaktespanning wordt meegetrokken,

maar bij stijgende temperatuur blijft stilliggen.

Het, van het alcoholreservoir afgekeerde, uiteinde van de glazen stift

geeft steeds de laagste temperatuur van de meetperiode aan.

Na een aflezing wordt de loper naar het einde van de alcoholkolom

gebracht door de thermometer verticaal met de vork omhoog te houden.

De minimumthermometer dient horizontaal in een weerhut opgesteld te worden.


Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. © 2009 - 2020 Site Design by Poelaert Luc

Persoonlijke

website !!

Het weerbericht voor vandaag en morgen:


Klik hier !!