Pluviometer uitleg

Pluviometer: uitleg

Een pluviometer, ook wel regenmeter genoemd meet de hoeveelheid gevallen neerslag.

In een professionele opstelling behoort de regenmeter vrij opgesteld te worden, d.w.z. niet onder of nabij hogere obstakels zoals gebouwen en bomen.

De hoeveelheid neerslag moet éénmaal per dag gemeten worden om het verdampen zoveel mogelijk tegen te gaan.

De hoeveelheid wordt in milliliters aangegeven. 10 milliliter neerslag in het maatglas komt overeen met 1mm water per vierkante meter en is dus gelijk met 1 liter water per vierkante meter.


Wanneer er sneeuw is gevallen, kan de sneeuwhoogte naast het opmeten ook ongeveer bepaald worden uit het aantal milliliters smeltwater.

1 cm sneeuw is namelijk ongeveer gelijk aan 10 milliliter smeltwater.

Samengevat betekent dit: 1 cm. sneeuw / m² komt overeen met 1 mm/m² of 1 l/m² neerslag.


De fles wordt dagelijks geledigd in het maatglas met aanduiding in milliliter.


Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. © 2009 - 2020 Site Design by Poelaert Luc

Persoonlijke

website !!

Het weerbericht voor vandaag en morgen:

Klik hier !!